Juster lydstyrken for individuelle enheder og apps i Windows 10

Ved hjælp af lydstyrkeblanderen kan du justere lyden af ​​hele systemet som helhed eller lydstyrken på individuelle enheder og individuelle applikationer. I denne artikel vil vi se på, hvordan du ændrer lydstyrkeniveauet for individuelle applikationer og enheder uden at ændre den samlede systemvolumen i Windows 10.

1. Højreklik på lydstyrkeikonet på proceslinjen i meddelelsesområdet, og vælg "Åbn Volume Mixer" i den menu, der vises.

2. Hvis du vil ændre lyden til et eller andet program, skal den være åben, før du åbner lydstyrkeblanderen. Ligeledes skal enheden, hvis du vil ændre lydstyrkeniveauet for den, være tilsluttet, før du åbner lydstyrkeblanderen. Hvis applikationen kører, og enheden er tilsluttet, vil du se den i lydstyrkeblanderen; sænk skyderen eller hæv den foran den, hvorved lydstyrken øges eller sænkes.

Det er alt for i dag, hvis du har tilføjelser - skriv kommentarer! Held og lykke 🙂